باشاک شهیر

ماه لند - باشاک شهیر

شناخته بودن باشاک شهیر به­ عنوان یک ناحیه آرام و کم سر و صدا آن را از چرخ­ های توریسم و املاک دور نگه می­ دارد.

منطقه باشاک شهیر منطقه باشاکشهیر خرید ملک در باشاک شهیر خرید ملک در ترکیه خرید ملک در استانبول استانبول اروپایی

باکیرکوی

ماه لند - باکیرکوی

ناحیه ­ای ساحلی و مسکونی است که به خاطر قطب خرید و تجاری خود و نقاط دیدنی معروف است.

منطقه باکیرکوی خرید ملک در باکیر کوی زندگی در ترکیه خرید ملک در استانبول استانبول اروپایی

آوچیلار

ماه لند - آوچیلار

آوجیلار در قسمت اروپایی استانبول قرار دارد که از شرق با دریاچه کوچوک چکمجه، از غرب با اسنیورت و بیلیکدوزو، از شمال با باهچه شهیر و از جنوب با دریای مرمره هم مرز است.

منطقه آوچیلار منطقه آوجیلار خرید ملک در آوچیلار محله های استانبول